Zadĺženosť mesta Myjava

Zadĺženosť mesta Myjava

Na jedného obyvateľa predstavuje dlh k 31. júlu 463,-€

Najnovšie z iných TV