Vchádzanie do kontajnerového stojiska nemusí byť jednoduché

Vchádzanie do kontajnerového stojiska nemusí byť jednoduché

Na sídlisku Vršok môže vynášanie smeti znamenať malý problém

Najnovšie z iných TV