Zmluva so spoločnosťou Brantner skončí o pár mesiacov

Zmluva so spoločnosťou Brantner skončí o pár mesiacov

Myjava začína riešiť otázku ďalšieho zabezpečovania komunálnych služieb

Najnovšie z iných TV